Perspektiv og progression for ledige - 10. tema i formidlingsindsatsen "Perspektiv for alle på arbejdspladsen"

12. juni 2017