OK-18 - Forhandlingsfællesskabets generelle krav til KL samt KL's generelle krav til Forhandlingsfællesskabet

12. december 2017