Frist for organisationernes stillingtagen til forligene med hhv. KL og RLTN

4. maj 2018