Nye ferieaftaler for personale ansat i kommuner med ikrafttræden 1. september 2020

19. december 2018