Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling - afgørelse i faglig voldgift om kommunaldirektørreglen

28. oktober 2019