Højesteretsdom af 14. august 2019 - Krav, der udspringer af ansættelsesforhold i det offentlige skal forrentes fra forfaldstid - det gælder også tjenestemænds krav

4. november 2019