3. film i ”Stafet på de regionale arbejdspladser om det psykiske arbejdsmiljø”

18. december 2019

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabets 3. film i ”Stafet på de regio- nale arbejdspladser om det psykiske arbejdsmiljø” med fokus på et hjørne af indsatserne for et bedre psykisk arbejdsmiljø i Region Nordjylland – ”Brug af data har givet bedre arbejdsmiljø på bosted i Nordjylland”.

Når man tager hånd om medarbejderen, tager man også hånd om beboerne. Det er læren, efter at et nordjysk bosted for psykisk syge er begyndt systema- tisk at indberette voldsomme episoder og bruge dataene fra indberetninger- ne til at forbedre arbejdsmiljøet.