Vejledning om nye ferieaftaler 1.9.2020, folder og plancher - KL og RLTN

20. december 2019

Forhandlingsfællesskabet har sammen med KL og Danske Regioner udarbejdet fælles vejledninger om de nye ferieaftaler, som træder i kraft den 1. september 2020.

Vejledningerne gennemgår både de nuværende regler, som videreføres i de nye ferieaftaler, samt alle de nye elementer i ferieaftalerne, herunder princippet om samtidighedsferie for 1.-5. ferieuge.

Der er også udarbejdet en kort folder og et planchesæt, der forklarer de væsentligste elementer i de nye ferieregler.