4. film i "Stafet på de regionale arbejdspladser om det psykiske arbejdsmiljø"

21. januar 2020

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabets 3. film i ”Stafet på de regiona- le arbejdspladser om det psykiske arbejdsmiljø” med fokus på et hjørne af indsatserne for et bedre psykisk arbejdsmiljø i Region Syddanmark – ” Påbud gav ro på Fælles Akut Modtagelsen”.

To påbud fik Region Syddanmark til at arbejde målrettet med at gøre arbejds- miljøet bedre på Fælles Akut Modtagelsen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Det har givet medarbejderne ro, så der både er tid til patienterne og tid til at lære nyansat plejepersonale ordentlig op.