Coronavirus: Nødvendigt med løbende dialog - både centralt og lokalt

17. marts 2020

Parterne afholder løbende møder om indsatser og opfølgning på bl.a. de nødvendige og alvorlige skridt i forhold til at afbøde udbredelsen af coronavirus. Arbejdet i regionerne vil bl.a. skulle udføres anderledes end under normale omstændigheder, og vil også for mange ansatte komme til at fordre ændringer i arbejdstilrettelæggelsen.

I den nuværende situation er nødvendigt løbende at have en dialog herom – både centralt og lokalt.  Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har på baggrund af den nuværende situation og dialog udarbejdet en fælles tilkendegivelse