Fælleserklæring - Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt

20. marts 2020


Coranovirus: Nødvendigt med plads til smidige og hurtige lokale løsninger byggende på lokale drøftelser og gensidig fleksibilitet
Den ekstraordinære situation udløst af coronavirus kræver stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt. KL og Forhandlingsfællesskabet har på den baggrund udarbejdet en fælleserklæring. I fælleserklæringen sættes fokus på, at situationen vil kunne medføre ændringer i arbejdstilrettelæggelser, opgaver mv., og der lægges vægt på lokal dialog og drøftelser.”