Aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a

26. juni 2020

Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale med KL, som giver ret til løn til medarbejdere i øget risiko og medarbejdere med pårørende i øget risiko og som er omfattet af retten til sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens §§58b og C.

Aftalen har virkning fra 20. maj til og med den 31. august.