Fælles opfordring med KL til hovedudvalgene i kommunerne om at medvirke til dialog om identifikation, forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

30. november 2020

I brevet kvitteres for, at mange kommuner allerede har haft eller er ved at tage hul på denne drøftelse i MED-udvalgene. Samtidig opfordres hovedudvalget i de kommuner, hvor man endnu ikke har haft drøftelsen, til at medvirke til, at dette sker.