OK-21 - Forhandlingsfællesskabets generelle krav til KL samt KL's generelle krav til Forhandlingsfællesskabet

15. december 2020

Repræsentantskabet godkendte d.d. Forhandlingsfællesskabet generelle krav pr. 1. april 2021 på henholdsvis KL’s og RLTN’s område.