OK-21 - Forlig på RLTN's område

20. februar 2021

Forhandlingsfællesskabet og RLTN har d.d. indgået forlig for en 3-årig overenskomstperiode. Protokollat, pressemeddelelse, beskrivelse af hovedelementer m.m. kan ses på Forhandlings- fællesskabets hjemmeside.