Aftale om Tryghedspulje på RLTN's område pr. 1. september 2021

1. september 2021

Ved OK-21 aftalte Forhandlingsfællesskabet og RLTN at oprette en Trygheds-pulje for ansatte i regionerne. Aftalen træder i kraft 1. september 2021.