GDPR-aftale vedr. tillidsrepræsentanters anvendelse af arbejdsgivers IT-udstyr

13. december 2021

Forhandlingsfællesskabet har på medlemsorganisationernes vegne indgået aftale om behandling af personoplysninger under anvendelse af et IT-system/IT-systemer, som arbejdsgiver har stillet til rådighed for TR. Aftalen er gældende lokalt, når kommunen/regionen underskriver aftalen.