Underskrevet Rammeaftale om seniorpolitik på KL's område

21. december 2021

Underskrevet Rammeaftale om seniorpolitik på KL’s område gældende pr. 1. april 2021