GDPR-aftale vedr. tillidsrepræsentanters anvendelse af arbejdsgivers IT-udstyr – følg indgåelsen af aftaler i kommuner, regioner mv.

23. februar 2022

På Forhandlingsfællesskabets hjemmeside er alt materiale vedr. GDPR-aftalen nu samlet på forsiden, hvor der også findes oversigter over hvilke kommuner, regioner mv. som har indgået GDPR-aftalen. Oversigterne opdateres i takt med, at kommuner, regioner mv. orienterer Forhandlingsfællesskabet, når aftalen lokalt er indgået.

Det præciseres, at GDPR-aftalens dækningsområde svarer til det sædvanlige dækningsområde i de generelle aftaler mellem hhv. KL og Forhandlingsfællesskabet og RLTN og Forhandlingsfællesskabet, dvs. at den også omfatter selvejende institutioner, § 60-selskaber mv.