Administrationsgrundlag til barselsaftalen

27. juni 2022

Administrationsgrundlag til barselsaftalen

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 en ændring af barselsloven, som træder i kraft den 1. juli med virkning for forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere.

Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner har udarbejdet et administrationsgrundlag  med henblik på at sikre barselsaftalens nuværende overenskomstmæssige rettigheder og sikre, at barselsaftalen fortsat er administrerbar i kommuner og regioner efter den 2. august 2022.