OK-24 Forligsmandens mæglingsforslag

19. marts 2024

Forligsmanden har d.d. fremsat vedlagte mæglingsforslag om fornyelse af alle overenskomster og aftaler indgået mellem KL/RLTN og organisationer på FH-området, herunder de generelle aftaler indgået med Forhandlingsfælles-skabet. Herudover omfatter mæglingsforslaget overenskomster og aftaler indgået mellem KL/ RLTN og Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation, Maskinmestrenes Forening, Dansk Formands Forening, som har tilsluttet sig mæglingsforslaget og derfor indgår heri.