Vejledning til trivselsaftalen - sundhedsfremme

27. oktober 2009

Organisatinsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1948.75
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 06
27. oktober 2009
 

Vedr.: Vejledning til trivselsaftalen - sundhedsfremme

 

KTO og RLTN har besluttet at udarbejde en vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

KTO og RLTN er enige om, at vejledningen til aftalen om trivsel og sundhed består af fire pjecer opdelt på følgende temaområder: 1) Trivsel, 2) Vold, mobning og chikane, 3) Sundhedsfremme og 4) Sygefravær. Pjecerne om trivsel og om indsatsen mod vold, mobning og chikane er tidligere udsendt.

Pjecen om sundhedsfremme foreligger nu også færdigtrykt og har fokus på sundhedsfremme, forståelsen heraf samt forslag til overvejelser og spørgsmål, som kan drøftes i MED i regionerne.

Pjecen vedlægges. Det antal pjecer, som organisationerne har bestilt på baggrund af KTO's brev af 13. oktober 2009 fremsendes i løbet af et par dage. Pjecerne kan ikke efterbestilles, men vil kunne downloades på www.kto.dk eller på www.personaleweb.dk

Pjecen vil blive udsendt til organisationerne, regionerne samt til HovedMed i hver region.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld