Forside

Aftaler

Udsendelser

Løntabeller

Pjecer

OK-fornyelse

Seneste udsendelser

Fuldtidsindsats på KL´s område (En fremtid med fuldtid) og på RLTN´s område (Bedre mulighed for fuldtid)

KL, RLTN og Forhandlingsfællesskabet (parterne) er enige om, at flere kommunale og regionale medarbejdere skal op i tid eller på fuldtid.
Derfor har parterne ved OK-24 aftalt at videreføre fuldtidsindsatsen. Indsatsen skal gå hånd i hånd med et sundt arbejdsmiljø og tage hensyn til driften
og medarbejdernes arbejds- og privatliv. Yderligere information om parternes indsatser findes på https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/aftaler/2-arbejdstid.

På KL´s område er der fx indgået et samarbejde med 43 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere går op tid.
De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive formidlet på blandt andet www.fuldtid.dk
med henblik på at sikre størst mulig spredning til alle kommuner.


På RLTN´s område understøttes indsatsen fx gennem dialog med de regionale parter og ved løbende udarbejdelse af inspirationsmateriale, fx seminarer, statistik og videoer, der kan
understøtte den regionale indsats. Materialer og information fra den regionale fuldtidsindsats formidles løbende på www.regionaltarbejdsliv.dk/fuld-tid/

Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø

KL, RLTN og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at god ledelse og et godt samarbejde er med til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Ledere i kommuner og regioner kan nu tilmelde sig ny uddannelse i ”Ledelse af psykisk arbejdsmiljø”, som parterne har udviklet sammen. Uddannelsen giver metoder og ny inspiration til at udvikle og fastholde et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse af kultur og samarbejde. Uddannelsen er videreført ved OK-24. Optagelse på uddannelsen sker efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding til uddannelsen samt øvrige oplysninger om uddannelsen findes ved at følge linket:

GDPR-aftale vedr. tillidsrepræsentanters anvendelse af arbejdsgivers IT-udstyr

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en GDPR-aftale
til brug for behandling af personoplysninger ved tillidsrepræsentantens brug af arbejdsgivers IT-udstyr, når organisationen er dataansvarlig.

GDPR-aftalen indgås lokalt ved, at kommunen/regionen underskriver aftalen, og der sker en udfyldelse af kontaktoplysninger på organisationerne i aftalens bilag 1.

Se oversigter over indgåede GDPR-aftaler i hhv. kommuner og regioner her: GDPR-aftaler i kommuner m.v.  GDPR-aftaler i regioner m.v.

Læs mere her om GDPR-aftalen og følgeskrivelse. Og her om GDPR-aftalens dækningsområde.

Oversigt over kontaktoplysninger på organisationerne til brug for udfyldelse af bilag 1 til GDPR-aftalen

Styrket indsats for det psykiske arbejdsmiljø i kommuner og regioner

SPARK (kommuner)

Her kan du læse mere om SPARK.

Læs mere

SPARK

SPARK - nye værktøjer og inspiration

Se film om SPARK's metoder og tilgang til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladser

Læs mere           Se alle film

Se animationsfilm: Er det også det, vores KOLLEGER oplever?

Psykisk arbejdsmiljøindsats i regionerne

Her kan du bl.a. læse mere om Ekspertrådgivning.

Læs mere  Se introfilm   Se alle film

https://regionaltarbejdsliv.dk/psykisk-arbejdsmiljoe/

Partssamarbejde

Regionaltarbejdsliv.dk

Tilmeld nyhedsudsendelser

Her kan du tilmelde dig nyhedsudsendelser og du har mulighed for at skræddersy din tilmelding, så du kan følge med,
når der oprettes nyt indhold inden for de områder, du interesserer dig for.

Seneste pjecer

MedlemSorganisationer

0
0