Personalepolitisk Messe 2010 "Grib Hverdagen" - tilmeldingsfristen er forlænget

29. oktober 2009

Organisatinsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1703.43
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
29. oktober 2009
 

Vedr.: Personalepolitisk Messe 2010 "Grib Hverdagen" - tilmeldingsfristen er forlænget

 

Ved tilmeldingsfristens udløb den 28. oktober 2009, var der næsten 3000 tilmeldte deltagere til Personalepolitiske Messe 2010 "Grib Hverdagen" den 12. januar 2010 i Bella Centret. Antallet af tilmeldinger øges hver dag, så det er indtrykket at tilmeldingsperioden har været for kort, og at mange endnu ikke har nået at træffe beslutning om at melde sig.

Messesekretariatet har derfor besluttet at forlænge tilmeldingsfristen til den 15. november 2009. Der lukkes imidlertid, når og hvis det maximale deltagerantal som kan rummes i Bella Centret nås, så potentielle deltagere opfordres til ikke at vente med tilmelding til sidste øjeblik.

KTO skal opfordre medlemsorganisationerne til at videreformidle budskabet om at tilmeldingsfristen er forlænget til de lokale tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt de lokale repræsentanter i MED, SU og sikkerhedsudvalg og samtidig endnu en gang gøre opmærksom på messen. Der vedlægges en nyhedsomtale som kan anvendes fx i for-bindelse med et elektronisk nyhedsbrev til lokale afdelinger og nyhedsabonnenter m.fl..

Al tilmelding foregår elektronisk på http://www.gribhverdagen.nu/85/tilmeldingdeltager.aspx

På KTO's hjemmeside www.kto.dk kan nyhedsomtalen findes til brug for den videre formidling af invitationen.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen