Organisationsopdelte lønsummer, SBG-11

3. januar 2012

Organisationsudsendelse


Til
AKUT-organisationerne

Sagsnr.: 2572.158
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
4. januar 2012

Vedr.: Organisationsopdelte lønsummer, SBG-11

KTO har i breve af bl.a. den 7. juni 2011 skrevet til AKUT-organisationerne med henblik på organisationer- nes eventuelle bemærkninger til udkast til organisationsopdeling af SBG-11. Høringssvarene har efterfølg- ende været behandlet i KTO med henblik på afklaring af fordelingen.

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har på baggrund af bemærkningerne udarbejdet "Organisa- tionsopdelte lønsummer, SBG-11" med stillingsgruppernes fordeling på organisationer. Publikationen skal i indeværende periode anvendes til fordeling af AKUT-midlerne. Organisationsopdelingen er uvedkommende for verserende og eventuelle fremtidige grænsespørgsmål organisationerne imellem.

"Organisationsopdelte lønsummer, SBG-11" indeholder følgende tabeller.;

  • Fuldtidsbeskæftigede fordelt på organisationer og forhandlingsområde (KL, RLTN, Kbh. og Frb.)
  • Lønsummer fordelt på organisationer og forhandlingsområde (KL, RLTN, Kbh. og Frb.)
  • Fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på forhandlingsområde (KL, RLTN, Kbh. og Frb.) og organisation
  • Fuldtidsbeskæftigede samt lønsumsdele fordelt på forhandlingsområde (KL, RLTN, Kbh. og Frb.), organisation, personalekategori og stillingskategori. (Bemærk at denne tabel er meget omfangsrig).

I forlængelse af den generelle politik i FLD vil publikationen ikke blive trykt, men udelukkende distribueret elektronisk. Publikationen kan downloades i pdf-format på www.kto.dk/.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen